Жете зерттелген НТҚ

2009–2010 жылдары «Қазақ Су Арнасы Жобасы» АҚ басқа компаниялармен бірге дайындаған нормативті-техникалық құжаттар тізімі

2009ж. дайындалған нормативті-техникалық құжаттар тізімі:

Құрылыс жұмыстарына сметалық нормалар мен бағалар жинағы (№№42,35 кітап 4).

Жабдық монтаждауды бағалау бойынша жинақ (№ 27).

Жоба жұмыстары бағалары бойынша жинақ (7 тарау)

Заттың және конструкцияның материалдарына сметалық бағалар қою жинағына толықтырулар мен өзгерістер.

Құрылыс және монтаж жұмыстары СНиР жинағына толықтырулар мен өзгерістер.

«SANA-2001» қамтамасыз ету бағдарламасына толықтыру.

СН 227–82 "Типтік жобалау бойынша нұсқаулық"

ҚР СНиП 1.02–28–2004 "Типтік жобалық құжаттама".

Мекеме құрылысының, оны кеңейтудің, қайта құрудың жобаларының техникалық деңгейі мен сапасын бағалау туралы уақытша ереже.

Ортақ объектілі (өндіірістік торап бойынша) мекемелер тобының құрылысын құру, жобалау, жоспарлау және қаржыландыру тәртібі туралы ереже.

Қазақстан Республикасы елді мекенінің территорияларына құрылыс салудың жалпы ережелері.

ҚР СНиП 3.02–02–2001 "Қоғамдық ғимараттар және құрылыстар".

ҚР СНиП 3.02–04–2002 "Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар".

ҚР СН «Энергия үнемдеуді есепке ала отырып азаматтық және өндірістік ғимараттарды (құрылыстарды) жылутехникалық жобалау нормалары.

ҚР СНиП 4.01. -02–2001 »Сумен жабдықтау. Сыртқы тізбектер мен құрылыстар".

ҚР СНиП 2.02–05–2002 "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі".

Құрылыс керамикасы өндірісіндегі қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария ережелері.

Кеуекті толтырғыш заттар өндірісіндегі қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария ережелері.

Автоклавты қатаятын силикатты кірпіш өндірісіндегі қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария ережелері.

2010 ж. дайындалған нормативті-техникалық құжаттар тізімі:

«Ұлғайған сметалық нормалар мен бағалаулар» саны 5 (бес) жинақ.

«Құрылыс, жөндеу-құрылысжәне монтаж жұмыстарына бірыңғай нормалар мен бағалаулар» саны 9 (тоғыз) жинақ.

ҚР СН «ТЭО кезеңіндегі құрылысты есептеу құнын анықтау тәртібі»

Материалдар, заттар және конструкциялардың сметалық бағалары туралы жинақтарға толықтырулар мен өзгерістер.

Құрылыс және монтаждау жұмыстарына сметалық бағалар туралы жинақтарға толықтырулар мен өзгерістер.

«SANA-2001» қамтамасыз ету бағдарламасына толықтыру.

Жаңа сметалық-нормативтік базаның әдістемелік бөлігі саны 10 (он) әдістемелік нұсқау.

Құрылысқа жүк тасудың сметалық бағалары туралы жинақ.

Құрылыс материалдары, заттар және конструкциялар, басқа жақтан әкелінетін материалдарға сметалық бағалар туралы жинақ. (1,2,3,5 кітаптары).

Құрылыс материалдары, заттар және конструкциялар, жергілікті материалдарға сметалық бағалар туралы жинақ. Саны 8 (сегіз) жинақ.

Құрылыс машиналарын пайдалануға сметалық бағалар жинағы.

Құрылыс жұмыстарының сметалық нормалары мен бағалаулары жинақтары саны 29 (жиырма тоғыз) жинақ.

Құрылыс-жөндеу жұмыстарының сметалық нормалары мен бағалаулары жинақтары саны 19 (он тоғыз) жинақ.

Мемлекеттік рәміздер

Басшы туралы ақпарат

Қазан 9, 2013

Заң шығару базасы

Маусым 1, 2013